hayalperestbirkiz:

hayalperestbirkiz:

Bazen sadece bir babanın özlemini çekersin


Bu postum canımı baya bir acıtıyor

Yorum da benim canimi acitiyor
Sarılmak diye birşey var, sevişmekten de öte.

(Source: herhangi1adam, via ozguradamm)

Keske sen ferhat gocerin kizim sarkisini bana gonderdiginde gercekten bu anlam ifade etse baba.
inhaletheaddiction:

hippie—shit:

We Heart It.
”ZALİM BİR DİKTATÖR HALKINA KAN AĞLATIYOR”

Hem dizimag hem ulkem…

(Source: fuckity-fucker-fuck, via deanimizamiin)

olmasaydinolmazdik:

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
         Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
         Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
         Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
                                                                           Mustafa Kemal Atatürk
Dinazor evet
"Ah ulan başımızda Atatürk olaydı."

(Source: asosyalistbirkulum, via bayaanwinchester)

+